Skapande skola-projekt

 

Under våren 2014 arbetade jag och gitarristen Pascal Jardry med ett spännande projekt tillsammans med Ekeby skola utanför Västerås. Eleverna i klass 4-6 fick i uppdrag att välja en plats på skolan och fantisera fritt om olika spännande scenarion som skulle kunna utspela sig där, antingen nu eller i framtiden.

Eleverna delades in i grupper på fyra och när de samsats om vilken plats de skulle välja började de fantisera om hur de kunde låta där. Därefter fick de samla in ljud för att kunna göra ett ”soundtrack” till sitt drömsenario. Vi fick en del ljud, några väldigt korta och några väldigt roliga. För att få någon struktur på våra ”ljudkonstverk” fick eleverna dra streck över fotografierna som de tagit på platserna, de skulle följa linjer som fanns på bilden och de kunde styra ljudstyrka och längd på det ljud som de valt att arbeta med, beroende på hur de drog strecken.

Kan verka svårare än det var när man förklarar i text men alla grupperna lyckades galant efter några försök, med att få till ett ”partitur”. Ovanför finns ett exempel på hur det skulle kunna låta.

Det blir djungel i klassrummet!